077-9970100         אודות xPay        קישורים        עבודה מהבית        חיפוש עבודה        טפסים להורדה        פורום        יצירת קשר

האם ניתן לחשב מראש כמה יישאר שכר ה”נטו” שלי לאחר כל הניכויים?

טלפון:
נושא:

על מנת לבצע סימולציה שתראה לנו את סכום ה”נטו” שיישאר ברשותכם, אנו צריכים לקבל נתונים מלאים אודותיכם. דהיינו, לאחר שמילאתם את טופס 101 (כרטיס עובד) ובהתאם לביצוע תאום מס  שברשותכם ,ניתן יהיה לערוך סימולציה ולחשב את שכר ה”נטו” שלכן, ללא כל התחייבות מצידכם.

Bitnami